En un text clàssic del Ioga, que s’anomena Ioga Sutra, s’analitza la paraula meditació d’una manera molt precisa. La paraula meditació es troba situada entre dues altres paraules, el primer terme designa el que ve abans i el segon terme designa el que hauria de venir necessàriament després de la meditació, si la meditació ha […]

Pels instructors de Ioga, pels mestres de Ioga a l’Índia, la meditació és, us recordo, adreçar-se cap a Déu, però adreçar-se cap a Déu, no perquè un pateix, li demana ajuda, no perquè hem establert una aliança amb Déu i mantenim la bona comunicació, no perquè tenim un interès filosòfic fonamentat en l’intel·lecte, sinó perquè […]

Hi ha una segona categoria de persones que es giren envers Déu, d’una manera regular de manera sistemàtica, utilitzant oferiments, rituals, són persones que van a l’església o al temple i que ofereixen regularment pregàries a Déu, fan pelegrinatges, hi ha tota una conducta molt sistemàtica girada cap a Déu, però amb una relació que […]